วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

3. วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นท่านอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการสมัครอีเมล์ของตัวเองเพื่อสะดวกในการส่งงาน โดยให้นักศึกษาทุกท่านสมัครเมล์ที่ Gmail เป็นเมล์ที่ Google เป็นผู้เปิดให้บริการ และมีการสร้าง Blog ของตัวเองเพื่อเก็บงานของตัวเองไว้ ซึ่งใน Blog จะประกอบไปด้วยเนื้อหาของหน่วยการเรียนที่เรียนทั้งสามส่วน และลงรูปภาพของตัวเอง

ไม่มีความคิดเห็น: