วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ดอกไม้ประจำวันเกิด

วันนี้เรามีดอกไม้ ประจำวันเกิดมาให้อ่านกันค่ะใครเกิดวันไหน ตรงกับต้นไม้ หรือดอกไม้อะไรก็อย่าลืมไปหามาปลูกนะคะ
เกิดวันอาทิตย์
ต้นไม้ประจำวันเกิด เป็นต้นพวงแสด ต้นพุทธรักษา ต้นธรรมรักษา และต้นเยอร์บีร่าที่มีดอกสีส้ม ส่วนดอกไม้ประจำวันเกิด เป็นดอกกุหลาบสีส้ม จะถูกโฉลกกับเธอที่เกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันนี้มีนิสัยทะเยอทะยานและกระตือรือล้น เธอและดอกไม้มีความหมายถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ ดอกไม้อีกชนิดสำหรับผู้เกิดวันนี้คือ ดอกทานตะวัน อันเป็นสัญลักษณ์คู่กับพระอาทิตย์เสมอ บอกถึงตัวเธอที่เชื่อมั่น หัวสูง ถือตัว และหยิ่งในศักดิ์ศรีด้วย


วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิชาภาษาอังกฤษที่เรียนในเทอมนี้เป็นการทบทวนสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาแต่ละคน โดยจะมีการเขียนประโยคแนะนำตัวเอง การจับใจความจากบทความที่ท่านอาจารย์อ่านให้ฟังเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการฟังและการเขียน สืบค้นบทความงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และให้แปลความหมายของบทความนั้น สอนให้นักศึกษาเปิดดิชชั่นนารีให้เป็นและใช้ให้ถูกต้อง เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ และคำกิริยาวิเศษณ์ ส่วนสุดท้ายที่ท่านอาจารย์สอนคือการอ่านบทความง่านๆจากหนังสือ student weekly หรือวารสารที่เป็นภาษาอังกฤษ

2. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเป็นวิชาที่ท่านอาจารย์สอนเกี่ยวกับภาษาไทยที่ต้องเขียนให้ถูกต้องเนี่องจากเราเป็นคนไทยและเป็นคุณครูด้วยจึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านจะสอนเรื่องการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง การใช้คำในประโยค การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของภาษาไทยจากเนื้อเพลง สารคดี บทความ และวรรณกรรม ซึ่งมักจะมีคำอุปมา คำอุปมัย คำซ้อน การสัมผัสอักษร การสัมผัสสระ การเล่นคำ

3. วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นท่านอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการสมัครอีเมล์ของตัวเองเพื่อสะดวกในการส่งงาน โดยให้นักศึกษาทุกท่านสมัครเมล์ที่ Gmail เป็นเมล์ที่ Google เป็นผู้เปิดให้บริการ และมีการสร้าง Blog ของตัวเองเพื่อเก็บงานของตัวเองไว้ ซึ่งใน Blog จะประกอบไปด้วยเนื้อหาของหน่วยการเรียนที่เรียนทั้งสามส่วน และลงรูปภาพของตัวเอง