วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551


ดอกไม้แห่งมิตรภาพ

ชมพูพลิ้วพรายระบายฝัน ร้อยสัมพันธ์อ่อนไหวในห้วงตรึก
ผสานรอยแห่งฝันอันล้ำลึก ดังผนึกห้วงไหวในอาวรณ์
อ่อนไหวในวารแห่งความหมาย ลมรำเพยพลิ้วพรายปลายกลีบอ่อน
ลอยละลิ่วพลิ้วพร่างอย่างอาทร เป็นบทตอนอ่อนไหวในมาลี
มิตรภาพมิอาจลวงห้วงสำนึก จรดจารึกผนึกไว้กลางใจนี่
คืออาทรอ่อนไหวในฤดี ทุกนาทีที่เธอฉันมั่นต่อกัน...

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ดอกไม้ประจำวันเกิด

วันนี้เรามีดอกไม้ ประจำวันเกิดมาให้อ่านกันค่ะใครเกิดวันไหน ตรงกับต้นไม้ หรือดอกไม้อะไรก็อย่าลืมไปหามาปลูกนะคะ
เกิดวันอาทิตย์
ต้นไม้ประจำวันเกิด เป็นต้นพวงแสด ต้นพุทธรักษา ต้นธรรมรักษา และต้นเยอร์บีร่าที่มีดอกสีส้ม ส่วนดอกไม้ประจำวันเกิด เป็นดอกกุหลาบสีส้ม จะถูกโฉลกกับเธอที่เกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันนี้มีนิสัยทะเยอทะยานและกระตือรือล้น เธอและดอกไม้มีความหมายถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ ดอกไม้อีกชนิดสำหรับผู้เกิดวันนี้คือ ดอกทานตะวัน อันเป็นสัญลักษณ์คู่กับพระอาทิตย์เสมอ บอกถึงตัวเธอที่เชื่อมั่น หัวสูง ถือตัว และหยิ่งในศักดิ์ศรีด้วย


วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิชาภาษาอังกฤษที่เรียนในเทอมนี้เป็นการทบทวนสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาแต่ละคน โดยจะมีการเขียนประโยคแนะนำตัวเอง การจับใจความจากบทความที่ท่านอาจารย์อ่านให้ฟังเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการฟังและการเขียน สืบค้นบทความงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และให้แปลความหมายของบทความนั้น สอนให้นักศึกษาเปิดดิชชั่นนารีให้เป็นและใช้ให้ถูกต้อง เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ และคำกิริยาวิเศษณ์ ส่วนสุดท้ายที่ท่านอาจารย์สอนคือการอ่านบทความง่านๆจากหนังสือ student weekly หรือวารสารที่เป็นภาษาอังกฤษ