วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ดอกไม้แห่งมิตรภาพ

ชมพูพลิ้วพรายระบายฝัน ร้อยสัมพันธ์อ่อนไหวในห้วงตรึก
ผสานรอยแห่งฝันอันล้ำลึก ดังผนึกห้วงไหวในอาวรณ์
อ่อนไหวในวารแห่งความหมาย ลมรำเพยพลิ้วพรายปลายกลีบอ่อน
ลอยละลิ่วพลิ้วพร่างอย่างอาทร เป็นบทตอนอ่อนไหวในมาลี
มิตรภาพมิอาจลวงห้วงสำนึก จรดจารึกผนึกไว้กลางใจนี่
คืออาทรอ่อนไหวในฤดี ทุกนาทีที่เธอฉันมั่นต่อกัน...

ไม่มีความคิดเห็น: